Forum

Topic: Golden Stats (Anhbaopro196)

anhbaopro196

Standard

Posts: 19
Balance:0.04000
Received:$483.81
Referrals:38
Points:4606

Sep/18/2017 at 2:09

Hi Everyone,


This is My Statistics Golden and welcome your comments and suggestions handshake


=====================================================================


Memership Type: Golden


Rented Referrals = 200


=====================================================================


DATE---------------------------RR------------------CLICK----------------AVG


 


30/11/2017 ------------------ 1000 ------------------ 1570 ---------------- 1.57 sweat ??


01/12/2017 ------------------ 1000 ------------------  ---------------- 


02/12/2017 ------------------ 1000 ------------------  ---------------- 


 


02/11/2017 ------------------ 900 ------------------ 1490 ---------------- 1.655


03/11/2017 ------------------ 900 ------------------ 1570 ---------------- 1.744 sweat


 


25/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1310 ---------------- 1.637


26/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1430 ---------------- 1.787 


27/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1440 ---------------- 1.8


28/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1420 ---------------- 1.775


29/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1420 ---------------- 1.775 whew


30/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1440 ---------------- 1.8


31/10/2017 ------------------ 800 ------------------ 1400 ---------------- 1.75 whew


01/11/2017 ------------------ 900 ------------------ 1380 ---------------- 1.725 sweat


 


18/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1020 ---------------- 1.457 sweat


19/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1330 ---------------- 1.9 


20/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1340 ---------------- 1.914 whew


21/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1310 ---------------- 1.871 whew


22/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1310 ---------------- 1.871 


23/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1310 ---------------- 1.871


24/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1310 ---------------- 1.871


 


20/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 382 ---------------- 1.273


21/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 591 ---------------- 1.97


22/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 591 ---------------- 1.97


23/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 594 ---------------- 1.98


24/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 575 ---------------- 1.916


25/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 580 ---------------- 1.933


26/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 594 ---------------- 1.98


 


13/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 269 ---------------- 1.345


14/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 450 ---------------- 2.25


15/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 436 ---------------- 2.18


16/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 441 ---------------- 2.205


17/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 446 ---------------- 2.23


18/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 446 ---------------- 2.23


19/09/2017 ------------------ 200 ------------------ 442 ---------------- 2.21


 heartheartheart

Last edit by: anhbaopro196, Dec/01/2017 at 3:27

hkangel

Standard

Posts: 40
Balance:3.10910
Received:$298.44
Referrals:4
Points:934

Sep/19/2017 at 2:38

Nice stats.party


 

anhbaopro196

Standard

Posts: 19
Balance:0.04000
Received:$483.81
Referrals:38
Points:4606

Sep/21/2017 at 15:27

Nice stats.party


Hi wink


Update:


20/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 382 ---------------- 1.273 sweat

Last edit by: anhbaopro196, Sep/21/2017 at 15:27

anhbaopro196

Standard

Posts: 19
Balance:0.04000
Received:$483.81
Referrals:38
Points:4606

Sep/22/2017 at 23:40

21/09/2017 ------------------ 300 ------------------ 591 ---------------- 1.97

anhbaopro196

Standard

Posts: 19
Balance:0.04000
Received:$483.81
Referrals:38
Points:4606

Oct/21/2017 at 8:48

20/10/2017 ------------------ 700 ------------------ 1340 ---------------- 1.914 whew

xuanhuu

Standard

Posts: 87
Balance:2.83000
Received:$433.79
Referrals:0
Points:72

Oct/22/2017 at 0:41

Avg đẹp thế 

anhbaopro196

Standard

Posts: 19
Balance:0.04000
Received:$483.81
Referrals:38
Points:4606

Oct/22/2017 at 8:11


Avg đẹp thế Vẫn chưa đc cao mà b, trên 2 mới là đẹp :3

Last edit by: anhbaopro196, Oct/22/2017 at 8:12

xuanhuu

Standard

Posts: 87
Balance:2.83000
Received:$433.79
Referrals:0
Points:72

Oct/23/2017 at 0:55

Tôi không biết lỗi gì mà tôi reply topic thì nó hiện ra hàng loạt luôn. Nhờ mod hoặc Admin gỡ giúp . Bây giờ tôi chỉ có thể edid được thôi chứ không thể xóa. Cảm ơn 

Last edit by: xuanhuu, Oct/23/2017 at 1:02

xuanhuu

Standard

Posts: 87
Balance:2.83000
Received:$433.79
Referrals:0
Points:72

Oct/23/2017 at 0:55

Tôi không biết lỗi gì mà tôi reply topic thì nó hiện ra hàng loạt luôn. Nhờ mod hoặc Admin gỡ giúp . Bây giờ tôi chỉ có thể edid được thôi chứ không thể xóa. Cảm ơn 

Last edit by: xuanhuu, Oct/23/2017 at 1:03

xuanhuu

Standard

Posts: 87
Balance:2.83000
Received:$433.79
Referrals:0
Points:72

Oct/23/2017 at 0:55

Tôi không biết lỗi gì mà tôi reply topic thì nó hiện ra hàng loạt luôn. Nhờ mod hoặc Admin gỡ giúp . Bây giờ tôi chỉ có thể edid được thôi chứ không thể xóa. Cảm ơn 

Last edit by: xuanhuu, Oct/23/2017 at 1:04

xuanhuu

Standard

Posts: 87
Balance:2.83000
Received:$433.79
Referrals:0
Points:72

Oct/23/2017 at 0:55

Tôi không biết lỗi gì mà tôi reply topic thì nó hiện ra hàng loạt luôn. Nhờ mod hoặc Admin gỡ giúp . Bây giờ tôi chỉ có thể edid được thôi chứ không thể xóa. Cảm ơn 

Last edit by: xuanhuu, Oct/23/2017 at 1:04

$238680.82

Total Payments

21899

Total Members

$0.00

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved