Forum

Topic: Ultimate ______ AVG__________Show Hàng Everyday

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/12/2017 at 11:14

Show Hàng Everyday. Mọi người cùng theo dõi nhé rofl

 

----Date ------------------------ RR----------------Clicks--------------AVG

12/09/2017___________200__________182__________0.92 sweat

13/09/2017___________200__________392__________1.96 sweat

14/09/2017___________200__________462__________2.30 inlove

15/09/2017___________200__________458__________2.29 sweat

16/09/2017___________200__________432__________2.16 sweat

17/09/2017___________200__________429__________2.10 doh

18/09/2017___________200__________462__________2.31 inlove

19/09/2017___________400__________ 594__________1.48 sweat

20/09/2017___________400__________ 830__________2.07 doh

21/09/2017___________400__________843 __________ 2.11sweat

22/09/2017___________400__________836 __________ 2.09 whew

23/09/2017___________400__________826 __________ 2.06 sweat

24/09/2017___________400__________824 __________ 2.06 sweat

25/09/2017___________600__________913 __________ 1.52 whew

26/09/2017___________600__________1210 _________ 2.01 sweat

27/09/2017___________600__________1250__________2.08 crying

28/09/2017___________600__________1260__________2.10 speechless

29/09/2017___________600__________1250__________ 2.08 sweat

30/10/2017___________600__________1240__________2.06 doh

01/10/2017___________750__________0 __________0

02/10/2017___________750__________0__________0

03/10/2017___________750__________0__________0

04/10/2017___________750__________0__________0

05/10/2017___________750__________0 __________0

06/10/2017___________750__________0 __________0

 

 

Last edit by: 0983435768, Oct/01/2017 at 9:44

BeSonxxx

Golden

Posts: 11
Balance:0.89730
Received:$44.74
Referrals:1096
Points:1265

Sep/13/2017 at 15:32

thím nhớ cập nhật hàng ngày cho ae tham khảo nhé dancedancedance

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/14/2017 at 4:33

thím nhớ cập nhật hàng ngày cho ae tham khảo nhé dancedancedance

Update

13/09/2017___________200__________392__________1.96 sweat

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/15/2017 at 5:07

14/09/2017___________200__________462__________2.30 inlove

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/16/2017 at 3:06

Update

15/09/2017___________200__________458__________2.29 sweat

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/17/2017 at 5:32

Update 

16/09/2017___________200__________432__________2.16 sweatsweat

Càng ngày càng đi xuống

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/18/2017 at 3:30

Update 

17/09/2017___________200__________429__________2.10 dohdoh

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/19/2017 at 0:18

Update

18/09/2017___________200__________462__________2.31 inloveinlove

0983435768

Ultimate

Posts: 36

Sep/20/2017 at 6:11

19/09/2017___________400__________ 594__________1.48  sweatsweatsweat

hntoan

Superior

Posts: 49

Sep/20/2017 at 12:48

Mới mua ref thì avg thấp là k tránh khỏi, vì nó đâu kịp click hết ngày trong ngày đầu. :D

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/20/2017 at 23:33

Tối  ưu việc vào RR phải không? như thế RR sẽ làm việc đều hơnkiss

$89145.12

Total Payments

12689

Total Members

$649.88

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved