Forum

Topic: Ultimate ______ AVG__________Show Hàng Everyday

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/12/2017 at 11:14

Show Hàng Everyday. Mọi người cùng theo dõi nhé rofl


 


----Date ------------------------ RR----------------Clicks--------------AVG


12/09/2017___________200__________182__________0.92 sweat


13/09/2017___________200__________392__________1.96 sweat


14/09/2017___________200__________462__________2.30 inlove


15/09/2017___________200__________458__________2.29 sweat


16/09/2017___________200__________432__________2.16 sweat


17/09/2017___________200__________429__________2.10 doh


18/09/2017___________200__________462__________2.31 inlove


19/09/2017___________400__________ 594__________1.48 sweat


20/09/2017___________400__________ 830__________2.07 doh


21/09/2017___________400__________843 __________ 2.11sweat


22/09/2017___________400__________836 __________ 2.09 whew


23/09/2017___________400__________826 __________ 2.06 sweat


24/09/2017___________400__________824 __________ 2.06 sweat


25/09/2017___________600__________913 __________ 1.52 whew


26/09/2017___________600__________1210 _________ 2.01 sweat


27/09/2017___________600__________1250__________2.08 crying


28/09/2017___________600__________1260__________2.10 speechless


29/09/2017___________600__________1250__________ 2.08 sweat


30/10/2017___________600__________1240__________2.06 doh


01/10/2017___________750__________0 __________0


02/10/2017___________750__________0__________0


03/10/2017___________750__________0__________0


04/10/2017___________750__________0__________0


05/10/2017___________750__________0 __________0


06/10/2017___________750__________0 __________0


 


 

Last edit by: 0983435768, Oct/01/2017 at 9:44

BeSonxxx

Posts: 14
Balance:18.63900
Received:$630.98
Referrals:112
Points:4767

Sep/13/2017 at 15:32

thím nhớ cập nhật hàng ngày cho ae tham khảo nhé dancedancedance

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/14/2017 at 4:33


thím nhớ cập nhật hàng ngày cho ae tham khảo nhé dancedancedanceUpdate


13/09/2017___________200__________392__________1.96 sweat

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/15/2017 at 5:07

14/09/2017___________200__________462__________2.30 inlove

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/16/2017 at 3:06

Update


15/09/2017___________200__________458__________2.29 sweat

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/17/2017 at 5:32

Update 


16/09/2017___________200__________432__________2.16 sweatsweat


Càng ngày càng đi xuống

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/18/2017 at 3:30

Update 


17/09/2017___________200__________429__________2.10 dohdoh

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/19/2017 at 0:18

Update


18/09/2017___________200__________462__________2.31 inloveinlove

0983435768

Standard

Posts: 35

Sep/20/2017 at 6:11

19/09/2017___________400__________ 594__________1.48  sweatsweatsweat

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/20/2017 at 12:48

Mới mua ref thì avg thấp là k tránh khỏi, vì nó đâu kịp click hết ngày trong ngày đầu. :D

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/20/2017 at 23:33


Tối  ưu việc vào RR phải không? như thế RR sẽ làm việc đều hơnkiss


$238680.82

Total Payments

21745

Total Members

$0.00

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved