Forum

Topic: Ultimate ______ AVG__________Follow hàng ngày

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/10/2017 at 4:24

 


08.09.2017________RR: 100_______AVG: 0.97


09.09.2017_______RR:100________AVG: 1.7


10.09.017_________RR:100______AVG: Peding


cashcashCần mua 100 PM để khô máu với Strongbux cashcash


dancedancedancedancedancedance

nomi333

Standard

Posts: 4
Balance:0.64180
Received:$2.36
Referrals:0
Points:1098

Sep/10/2017 at 5:21

good , keep it up.


 

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/11/2017 at 23:04

08.09.2017________RR: 100_______AVG: 0.97


 


09.09.2017_______RR:100________AVG: 1.7


 


10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8


 


 


11.09.017_________RR:100______AVG: pending


Image


cashcashCần mua 100 PM để khô máu với Strongbux cashcash


 


dancedancedanceheartheartheart


 

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/13/2017 at 8:34

_________11/09_______100RR_______AVG 1.9


_________12/09_______100RR_______AVG  2.3


_________13/09______100RR________AVG  peding

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/15/2017 at 14:25

 


#######  Ultimate : quyen 24h   ########


08.09.2017________RR: 100_____AVG: 0.97


09.09.2017_______RR:100_______AVG: 1.7


10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8


11.09.017_________RR:100______AVG: 1.9


12.09.017_________RR:100______AVG: 2.3


13.09.017_________RR:100______AVG: 2.2


 


 


14.09.017_________RR:100______AVG: 2.3


 


 


15.09.017_________RR:200______AVG: Pending


 


 


Image


 

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/17/2017 at 15:05


 


#######  Ultimate : quyen 24h   ########


08.09.2017________RR: 100_____AVG: 0.97


09.09.2017_______RR:100_______AVG: 1.7


10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8


11.09.017_________RR:100______AVG: 1.9


12.09.017_________RR:100______AVG: 2.3


13.09.017_________RR:100______AVG: 2.2


14.09.017_________RR:100______AVG: 2.3


15.09.017_________RR:200______AVG: 1.72_______________1.3$______crying


 


16.09.017_________RR:200______AVG: 2.38_______________2.19$______giggle


 


17.09.017_________RR:200______AVG: Pending__________$$$$______rofl


 


Image


 


Last edit by: quyen24h, Sep/17/2017 at 15:05

quyen24h

Standard

Posts: 27

Sep/24/2017 at 23:54

18/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.2____________Click: 444


19/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.2____________Click: 442


20/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.19____________Click: 438


21/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.11____________Click: 422


22/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.1____________Click: 403


23/09_____________________RR: 350___________________AVG: 1.47____________Click: 516


24/09_____________________RR: 350___________________AVG: 1.95____________Click: 683tmi

Last edit by: quyen24h, Sep/25/2017 at 0:13

quyen24h

Standard

Posts: 27

Oct/01/2017 at 17:50

Ultimate Strongbux


24/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.95 _____________________Click: 685


25/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.99 _____________________Click: 697


26/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.97_____________________Click: 691


27/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 738


28/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 738


29/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 736


30/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.08 _____________________Click: 728


01/10 __________________RR: 550_______________AVG:??? _____________________Click: ?????02/10 __________________RR: 550_______________AVG:_____________________Click:

xuannhat842003

Posts: 150

Nov/09/2017 at 0:11

sao không thấy bạn cập nhật AVG nữa nhỉ 

$220168.13

Total Payments

19943

Total Members

$323.57

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved