Forum

Topic: Ultimate ______ AVG__________Follow hàng ngày

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/10/2017 at 4:24

 

08.09.2017________RR: 100_______AVG: 0.97

09.09.2017_______RR:100________AVG: 1.7

10.09.017_________RR:100______AVG: Peding

cashcashCần mua 100 PM để khô máu với Strongbux cashcash

dancedancedancedancedancedance

nomi333

Standard

Posts: 4
Balance:0.82810
Received:$2.36
Referrals:21
Points:696

Sep/10/2017 at 5:21

good , keep it up.

 

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/11/2017 at 23:04

08.09.2017________RR: 100_______AVG: 0.97

 

09.09.2017_______RR:100________AVG: 1.7

 

10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8

 

 

11.09.017_________RR:100______AVG: pending

Image

cashcashCần mua 100 PM để khô máu với Strongbux cashcash

 

dancedancedanceheartheartheart

 

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/13/2017 at 8:34

_________11/09_______100RR_______AVG 1.9

_________12/09_______100RR_______AVG  2.3

_________13/09______100RR________AVG  peding

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/15/2017 at 14:25

 

#######  Ultimate : quyen 24h   ########

08.09.2017________RR: 100_____AVG: 0.97

09.09.2017_______RR:100_______AVG: 1.7

10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8

11.09.017_________RR:100______AVG: 1.9

12.09.017_________RR:100______AVG: 2.3

13.09.017_________RR:100______AVG: 2.2

 

 

14.09.017_________RR:100______AVG: 2.3

 

 

15.09.017_________RR:200______AVG: Pending

 

 

Image

 

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/17/2017 at 15:05

 

#######  Ultimate : quyen 24h   ########

08.09.2017________RR: 100_____AVG: 0.97

09.09.2017_______RR:100_______AVG: 1.7

10.09.017_________RR:100______AVG: 1.8

11.09.017_________RR:100______AVG: 1.9

12.09.017_________RR:100______AVG: 2.3

13.09.017_________RR:100______AVG: 2.2

14.09.017_________RR:100______AVG: 2.3

15.09.017_________RR:200______AVG: 1.72_______________1.3$______crying

 

16.09.017_________RR:200______AVG: 2.38_______________2.19$______giggle

 

17.09.017_________RR:200______AVG: Pending__________$$$$______rofl

 

Image

 

Last edit by: quyen24h, Sep/17/2017 at 15:05

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Sep/24/2017 at 23:54

18/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.2____________Click: 444

19/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.2____________Click: 442

20/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.19____________Click: 438

21/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.11____________Click: 422

22/09_____________________RR: 200___________________AVG: 2.1____________Click: 403

23/09_____________________RR: 350___________________AVG: 1.47____________Click: 516

24/09_____________________RR: 350___________________AVG: 1.95____________Click: 683tmi

Last edit by: quyen24h, Sep/25/2017 at 0:13

quyen24h

Ultimate

Posts: 27
Balance:7.12000
Received:$86.64
Referrals:117
Points:3076

Oct/01/2017 at 17:50

Ultimate Strongbux

24/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.95 _____________________Click: 685

25/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.99 _____________________Click: 697

26/09 __________________RR: 350_______________AVG:1.97_____________________Click: 691

27/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 738

28/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 738

29/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.10 _____________________Click: 736

30/09 __________________RR: 350_______________AVG:2.08 _____________________Click: 728

01/10 __________________RR: 550_______________AVG:??? _____________________Click: ?????

02/10 __________________RR: 550_______________AVG:_____________________Click:

xuannhat842003

Golden

Posts: 148

Nov/09/2017 at 0:11

sao không thấy bạn cập nhật AVG nữa nhỉ 

$89145.12

Total Payments

12689

Total Members

$649.88

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved