Forum

Topic: __hntoan__ Share AVG of Superior - 6000 RR

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/08/2017 at 3:42

     SUPERIOR     
DateRRClickAVG$ DateRRClickAVG$
12/01/17_____5300_____9140_____1.72_____45.70 11/01/17_____3850_____6910_____1.79_____34.55
12/02/17_____5300_____9260_____1.75_____46.30 11/02/17_____3850_____6790_____1.76_____33.95
12/03/17_____5300_____9070_____1.71_____45.35 11/03/17_____3850_____6810_____1.77_____34.05
12/04/17_____5300_____9320_____1.76_____46.60 11/04/17_____3850_____6950_____1.81_____34.75
12/05/17_____5300_____9120_____1.72_____45.60 11/05/17_____3850_____6850_____1.78_____34.25
12/06/17_____5600_____9810_____1.75_____49.05 11/06/17_____3850_____6850_____1.78_____34.25
12/07/17_____5600_____9980_____1.78_____49.90 11/07/17_____3950_____6980_____1.77_____34.90
12/08/17_____5600_____9790_____1.75_____48.95 11/08/17_____3950_____7040_____1.78_____35.20
12/09/17_____5600_____9680_____1.73_____48.40 11/09/17_____3950_____7040_____1.78_____35.20
12/10/17_____5600_____9890_____1.77_____49.45 11/10/17_____3950_____7170_____1.82_____35.85
12/11/17_____5600_____9890_____1.77_____49.45 11/11/17_____4200_____7400_____1.76_____37.00
12/12/17_____5900____10270_____1.74_____51.35 11/12/17_____4200_____7340_____1.75_____36.70
12/13/17_____5900_____9800_____1.66_____49.00 11/13/17_____4200_____7300_____1.74_____36.50
12/14/17_____5900_____9860_____1.67_____49.30 11/14/17_____4200_____7290_____1.74_____36.45
12/15/17_____5900____10290_____1.74_____51.45 11/15/17_____4200_____7310_____1.74_____36.55
12/16/17_____5900____10370_____1.76_____51.85 11/16/17_____4500_____7870_____1.75_____39.35
12/17/17_____5982____10300_____1.72_____51.50 11/17/17_____4500_____7960_____1.77_____39.80
12/18/17     11/18/17_____4500_____7730_____1.72_____38.65
12/19/17     11/19/17_____4500_____7700_____1.71_____38.50
12/20/17     11/20/17_____4500_____7770_____1.73_____38.85
12/21/17     11/21/17_____4500_____7970_____1.77_____39.85
12/22/17     11/22/17_____4700_____8330_____1.77_____41.65
12/23/17     11/23/17_____4700_____8330_____1.77_____41.65
12/24/17     11/24/17_____4700_____8330_____1.77_____41.65
12/25/17     11/25/17_____4700_____7620_____1.62_____38.10
12/26/17     11/26/17_____5000_____8910_____1.78_____44.55
12/27/17     11/27/17_____5000_____8790_____1.76_____43.95
12/28/17     11/28/17_____5000_____8850_____1.77_____44.25
12/29/17     11/29/17_____5000_____8600_____1.72_____43.00
12/30/17     11/30/17_____5000_____7720_____1.54_____38.60
12/31/17          
Last edit by: hntoan, Dec/18/2017 at 5:40

minhchang

Standard

Posts: 3
Balance:3.65000
Received:$600.15
Referrals:0
Points:583

Sep/20/2017 at 11:44

Hi Bro,

Mình thấy cậu thuê RR max như vậy thì chắc mối lần thuê sẽ có chục RR không click, thế cậu recycle 1 lượt chục con hay vẫn mỗi ngày 1 ít ạ


 

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/20/2017 at 12:27


Hi Bro,

Mình thấy cậu thuê RR max như vậy thì chắc mối lần thuê sẽ có chục RR không click, thế cậu recycle 1 lượt chục con hay vẫn mỗi ngày 1 ít ạ


 


Max laf 300 cơ, nhưng mình mua 250 thôi. 5 ngày k click thì tái ch vào đầu ngày.


Mỗi lứa vậy tầm 7 - 10 con k click. 
tái chế tổng ref 1-2% mỗi ngày. :D

Last edit by: hntoan, Sep/20/2017 at 12:41

minhchang

Standard

Posts: 3
Balance:3.65000
Received:$600.15
Referrals:0
Points:583

Sep/20/2017 at 15:59


Max laf 300 cơ, nhưng mình mua 250 thôi. 5 ngày k click thì tái ch vào đầu ngày.


Mỗi lứa vậy tầm 7 - 10 con k click. 
tái chế tổng ref 1-2% mỗi ngày. :Dthanks bro :*

huyphandl

Standard

Posts: 1
Balance:0.25090
Received:0
Referrals:0
Points:57

Sep/22/2017 at 7:12

yes

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/24/2017 at 16:27

UPDATED

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/27/2017 at 2:33

updated

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/28/2017 at 4:02

updated

hntoan

Standard

Posts: 49

Sep/30/2017 at 0:24

updated

hntoan

Standard

Posts: 49

Oct/01/2017 at 11:00

updated

hntoan

Standard

Posts: 49

Oct/02/2017 at 0:54

updated

$238680.82

Total Payments

21956

Total Members

$0.00

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved