Forum

Topic: tham khảo ý kiến về lợi nhuận

linhphong001

Golden

Posts: 1
Balance:-2.00860
Received:$22.95
Referrals:197
Points:1440

Jul/16/2018 at 1:51

Dear các bác,


Em chơi strongbux hiện đang ở gói Golden với 519 RRs


Hiện em thấy acc em mỗi ngày RR kích được khoảng 630 click (AVG tầm 1,21). Theo như em tính toán nếu thuê đủ 1000 RR và gia hạn RR lên 240 ngày thì với mức AVG như vậy sợ rằng sẽ có rất ít lãi. Em tạm làm phép tính toán thế này:


1000 RR giá 0,23/1 RR/30 ngày, nếu gia hạn 240 ngày giảm 25% thì 1 năm chi phí hết: 1000 RRs * 0,23 / 30 *365 * 75% = 2098,75 $


1000 RR với AVG 1,21 thu nhập 1 ngày là 1000 * 1,21 * 0.005 * 365 = 2208,25 $


Chi phí upgrade là 99$


=> Tổng chi phí đầu tư trong cả 1 năm là: 2098,75 + 99 = 2197,75 $


Lãi sau 1 năm là: 2208,25 - 2197,75 = 10,5 $


Ngoài ra mỗi ngày click đầy đủ các ads thì có thu nhập khoảng: 0.05$ * 365 ngày = 18,25$


Em có 60 con DRs mỗi ngày chỉ click được có 40 cái: 0.005 * 40 * 365 = 73$


vậy thì sau 1 năm làm việc siêng năng chăm chỉ (nếu không có DRs) thì em chỉ có lãi khoảng 28,75$ (khoảng 0,8%/năm)


Không hiểu em có tính đúng không? và AVG của em như vậy có bị thấp hơn mọi người không?


 

$188674.32

Total Payments

18213

Total Members

$634.31

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved