Forum

Topic: Làm sao biết là có đợt bán share mới ạ?

tientrong94

Standard

Posts: 1
Balance:13.80100
Received:$41.07
Referrals:0
Points:46

Jun/10/2018 at 8:28

Có bro nào biết tìm thông tin chỗ nào để biết sắp có đợt bán share mới của site không ạ? Hoặc là thời gian nào mỗi tháng thì sẽ bán share ạ?

tue123

Posts: 1
Balance:13.88600
Received:$350.58
Referrals:498
Points:115

Jun/25/2018 at 7:40

Do admin có dự án thì sẽ có thôi b :))) cái này không nói trước được, sháng quý như vàng

$209187.42

Total Payments

19437

Total Members

$233.20

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved