Forum

Topic: Không có Adv để xem ???

profitx

Standard

Posts: 4
Balance:0.12800
Received:$311.58
Referrals:0
Points:5506

Mar/21/2018 at 12:00

Admin xem lại giùm sao mấy ngày  nay  View Advertisements không có Adv nào để xem.


Cảm ơn,


 


 

ongtapchik

Standard

Posts: 34
Balance:-0.51300
Received:$10747.14
Referrals:1868
Points:1119

Mar/22/2018 at 3:27

Kiểm tra xem có phải do adblock ko bạn.

profitx

Standard

Posts: 4
Balance:0.12800
Received:$311.58
Referrals:0
Points:5506

Mar/25/2018 at 8:44

Cảm ơn ý kiến của bạn. Xin lỗi vì trả lời muộn.


Đã kiếm ra lỗi : Tắt KIS đi là ok.

$238680.82

Total Payments

21901

Total Members

$0.00

Paid Requests Yesterday

© 2017 - 2027 Strong Bux Pvt Ltd, All Rights Reserved